Naziv: HX-GD30

Proizvodjač: Falco PSC

Tip: Dodatno


Hibridni uređaj za telefonsku dojavu, GSM i PSTN i daljinsku kontrolu do 4 nezavisna kontrolisana izlaza. Protiv provalna ili protiv požarna dojava. 10 SMS korisnika + 10 korisnika sa glasovnim obaveštenjem
Dostupni ulazi: 2 alarmna ulaza aktivirani pozitivnim naponom +12V; 2 alarmna ulaza aktivirana negativnim ulazom 0V (GND);
Dostupni izlazi: 1 relejni izlaz, IZLAZ 4, (NC, Com, NO); 3 izlaza otvorenog kolektora maks. struje 100mA, IZLAZ 1-3;
Podržana komunikacija: PSTN - fiksna telefonska linija; GSM - mini SIM kartica;
Uređaj podržava slanje SMS poruka do 10 brojeva, upućivanje glasovnih poziva do 10 brojeva. Brojevi za SMS i glasovnu dojavu se unose nezavisno, prvo se šalje SMS a zatim se obavlja glasovni poziv.
Aktiviranje alarmnih ulaza moguće je dvojako: naponskim nivoom (alarmiranje se obavlja dok je aktivan alarmni ulaz, nakon prestanka aktivacije ulaza prestaje ), promenom stanja ulaza (alarmiranje se vrši nakon promene stanja aktivacionog ulaza u trajanju ≥ 3 sekunde bilo pozitivnim naponom bilo negativnim naponom) .
Uređaju se mogu podesiti 4 nezavisne SMS poruke, po jedna za svaki alarmni ulaz.
Uređaju se mogu nasnimiti 2 nezavisne glasovne poruke: poruka 1 ulazi 1 i 3, poruka 2 ulazi 2 i 4.
Moguće je aktiviranje izlaza 1-4 slanjem SMS poruke u određenom formatu. Relejni izlaz broj 4, moguće je aktivirati pozivom sa jednog od 20 memorisanih brojeva, pri čemu uređaj odbije poziv i aktivira relejni izlaz na 3 sekunde.
Dimenzije uređaja: 164 * 138 * 30 mm
Potrošnja uređaja: 10V-13,8V jednosmernih; 50-300mA jačina struje, maks. 4,14W
Aplikacija za Android / IOS je GSM DIALLER, obavlja kontrolu slanjem SMS poruka.